เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน

เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน

เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน วันสำคัญทาง พุทธศาสนาของไทย “ทำบุญ-ถวายเทียน” เข้าพรรษา 2566 เดือนไหน นานมาแล้วในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษา พระเที่ยวเหยียบย่ำพืชไร่ที่ชาวบ้านปลูกในฤดูฝน สัตว์ต่าง ๆ ถูกเหยียบย่ำ เมื่อรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำให้ชาวบ้านเสียหาย จึงกำหนด “วันเข้าพรรษา” เป็นวันให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือน พระภิกษุทุกรูปที่อยู่จำพรรษาจนครบพรรษามีสิทธิได้รับการยกเว้นจากพระวินัย 5 ประการ คือ เดินทางออกจากวัดโดยไม่แจ้งให้เจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นทราบ เที่ยวไปได้ไม่ถือไตรจีวร ฉันล้อมวงแบบคณโภชน์ได้ เก็บจีวรไว้ตามต้องการ เก็บเมื่อมีผู้มาถวายจีวร 3 ขึ้นไปโดยไม่เอาที่เหลือลงกองกลาง ในขณะเดียวกัน ชาวพุทธหลายคนมักคิดว่าการเข้าพรรษาในศาสนาพุทธเป็นวันเริ่มต้นของการสวดมนต์เพื่อละวางความชั่วร้ายในจิตใจ และทำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อด้วยโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จาก สสส. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน ร่วมกับสำนักเลขาธิการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ดูแลตับของพวกเขา เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย การงดเว้นถือศีล 5 ก็เป็นส่วนหนึ่งของศีล 5 ดังนั้นการงดเว้นจึงสอดคล้องกับหลักธรรม พุทธศาสนิกชนงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเคร่งครัด หัวข้อต่างๆใน วันเข้าพรรษาหมายถึง กิจกรรมทางศาสนาในวันเข้าพรรษา เข้าพรรษา […]