วันเข้าพรรษาหมายถึง

วันเข้าพรรษาหมายถึง

วันเข้าพรรษาหมายถึง ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาหมายถึง เปิดประวัติ “ต้นพรรษา” ไขข้อข้องใจ ทำไมพระควรจำพรรษาวัดไหนก็ได้ 3 เดือน เพื่อดูธรรมและกิจที่ชาวพุทธทำได้ “เข้าพรรษา” คือประมาณสามเดือนนับจากวันแรกที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนตามปฏิทินจันทรคติ เข้าพรรษา” เป็นวันสิ้นเดือน ๘ และเป็นวันแรกของการเข้าพรรษา โดยปีนี้จะตรงกับวันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันสำคัญนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทหมู่สงฆ์ สำหรับพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์เป็นประจำในวัด เพราะเป็นยุคต้นของพระพุทธเจ้า อลหม่านแต่พระธุดงค์ทุกฤดู แม้ในฤดูฝนชาวบ้านก็ทำงานและทำไร่ ดังนั้นชาวบ้านที่เหยียบย่ำกล้าข้าวและสัตว์เล็กต่างๆ เช่น มด ปลวก ต้องรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเทศนาในที่ประชุมสงฆ์ กฎวินัยที่กำหนดให้พระภิกษุจำพรรษาตลอดฤดูฝนเป็นเวลาสามเดือน ทรงอนุญาตให้พักค้างคืนได้ เว้นแต่เสด็จ ประพาสแล้วเสด็จกลับไม่ได้เพราะติดธุระบางอย่าง ไม่ถือว่าทำได้ 1.) ไปโรงพยาบาลสงฆ์หรือพ่อแม่ป่วย 2.) เพื่อไม่ให้พระสงฆ์รู้สึกอึดอัด 3.) ไปทำกิจของสงฆ์ 4.) ไทโยกุ (ผู้ให้ทาน) ได้รับเชิญให้ร่วมฉลองศรัทธาในการทำบุญ เปิดที่มาคำว่า “เข้าพรรษา” “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” ดังนั้น วันเข้าพรรษาหมายถึง พระภิกษุที่ต้องอยู่ประจำวัดบางวัดในฤดูฝน […]