กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ร่วมทำบุญสร้างกุศลรับเทศกาล กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 ของพระภิกษุเข้าพรรษามีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ในอินเดียโบราณ น้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางสัญจรระหว่างเมืองหยุดชะงักไปชั่วขณะ ตลอดฤดูฝน ผู้ศรัทธาและนิกายที่เนรเทศได้หยุดพักในสถานที่บางแห่ง เป็นเพราะการคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นโคลน เมื่อพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้น พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปเผยแผ่ศาสนา นับเป็นกิจของพระพุทธเจ้า และแรกเริ่มนั้นพระสงฆ์มีไม่มากนัก พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการติฉินนินทาใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่จำต้องประกอบพระราชพิธีเข้าพรรษาต่อไป เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปแล้วพระสงฆ์ก็มีจำนวนมากขึ้นด้วย วันเข้าพรรษา ประวัติ วันหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีพระฉัพพัคคีย์อยู่ 6 รูป แม้ฝนจะตก ผู้แสวงบุญจะสัญจรไป-มา การเหยียบย่ำต้นข้าวและหญ้า สัตว์เล็กๆ อาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ มีคนบ่นว่าเหตุใดพระศากยมุนีจึงเสด็จเวียนว่ายตายเกิดทุกฤดู พวกเขาเหยียบย่ำต้นอ่อนและต้นไม้ สัตว์จำนวนมากล้มตาย แม้แต่ดาร์ซีและปาริโชคก็ยังพักผ่อนจนถึงฤดูฝนหรือแม้แต่นกยังรู้จักสร้างรังจากสายฝน กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2566 เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงท่านผู้ทรงเกียรติของโลก ดังนั้นพระสงฆ์จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติ อยู่ที่เดิมเป็นเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน ตามปฏิทินจันทรคติ เขาสามารถทำได้โดยให้คำพยานที่น่าพอใจเพราะหากมีธุรกิจที่มีระเบียบวินัยเขาก็ทำ หมายความว่าคุณต้องกลับที่พักเดิมภายใน 7 วัน ซึ่งเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด ว่ากันว่ามีต้นตอมาจากการปรับโทษผู้ที่ทำผิดศีลในวันเข้าพรรษา […]