วันเข้าพรรษา 2566

วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ

วันเข้าพรรษา 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นเวลาที่พระสงฆ์จำพรรษาจำพรรษาอยู่ที่เดิมตลอดพรรษามีระยะเวลาสามเดือนตามระเบียบพระวินัยโดยไม่ต้องค้างคืนที่อื่น หรือที่เรียกว่าจำพรรษานั่นเอง การเข้าพรรษานี้เป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงสำหรับพระสงฆ์ ทุกปีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนตามปฏิทินจันทรคติ

เรื่องเล่าวันเข้าพรรษา​

เรื่องเล่าวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา 2566 มีเรื่องเล่าที่มาของวันเข้าพรรษา อินเดียโบราณมักเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปเผยแผ่ศาสนา พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ดังนั้นไม่มีการนินทา หลีกเลี่ยงการประกอบพิธีกรรมให้อยู่จำพรรษา

แต่หลังจากนั้นเมื่อพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้น และในฤดูฝน แม้ในฤดูฝนก็ยังมีพระฉัพพัคคีย์ถึงหกรูป พวกเขาเหยียบย่ำต้นอ่อน ต้นข้าว และสัตว์ขนาดเล็กที่ผู้แสวงบุญไปมา ทำให้เสียหายและเสียชีวิต จึงมีคนพากันวิจารณ์

จึงมีธรรมเนียมให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่เดิมตลอดฤดูฝนเป็นเวลาสามเดือน ก็กระทำได้โดยเบิกความตามสมควร เพราะหากมีกิจ สงฆ์ห้ามค้างคืนที่อื่น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องกลับไปที่ที่พักเดิมภายใน 7 วัน

อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาอาจจำพรรษาอยู่ที่อื่นได้หากจำเป็น ให้ส่งคืนภายใน 7 วัน อย่างไรก็ไม่ถือว่าขาดพรรษา

  • ไปเยี่ยมพระหรือพ่อแม่ที่ป่วย
  • เพื่อห้ามพระภิกษุสามเณรที่ต้องการสึก
  • ไปทำงานธุรการ เช่น หาอุปกรณ์ซ่อมแซมกุฏิที่ชำรุด
  • ถ้าชวนไปทำบุญก็ไปฉลองศรัทธาทำบุญได้
กิจกรรมในวันเข้าพรรษาของชาวพุทธ

กิจกรรมในวันเข้าพรรษาของชาวพุทธ

ในช่วงสามวันแรกของเดือน 8 ของเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ, 14 และ 15 ของไตรมาสที่หนึ่งของปฏิทินจันทรคติและในวันแรกของไตรมาสสุดท้ายของปฏิทินจันทรคติ ชาวพุทธจะทำบุญตักบาตร ถวายพระสงฆ์และถวายเทียนจำนำพรรษา ซึ่งบางส่วนได้รับประโยชน์จากการร่วมหล่อเทียน แล้วแห่มารวมกัน ณ พระอุโบสถ บูชาพระรัตนตรัยอยู่สามเดือน วันเข้าพรรษา 2566

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษา 2566 เป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เสียงฆ้องและกลองดังขึ้นอย่างสนุกสนาน จากนั้นจึงโยนเทียนที่ยืมมาหรือแกะสลักและตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่จัดเป็นประจำทุกปีมากว่า 100 ปี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา​
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

ทุกปี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร หรือ วัดพระพุทธบาท สระบุรี จัดงานประเพณีออกพรรษาที่สืบทอดมายาวนาน พิธีถวายพวงมาลา หรือ พวงมาลา ชาวบ้านจะเก็บดอกไม้ไปถวายพระในช่วงเข้าพรรษา สักการะรอยพระพุทธบาท และชาวบ้าน นำขันน้ำ หรือภาชนะลอยน้ำด้วยดอกไม้ดอง นั่งบนบันได เพื่อรอล้างเท้าพระสงฆ์

ในอดีตผู้ชายที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยจะบวชเมื่ออายุครบ 20 ปี จะได้รับการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ ชาวไทยพุทธจะจัดพิธีอุปสมบทเพื่อระลึกถึงฤดูฝน เมื่อการอุปสมบททำให้ฝนตกตลอด 3 เดือนของฤดูฝน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุ สามเณร และฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4 ของพระองค์ รวมทั้งการสวดมนต์เพื่อรักษาศีล งดอบายมุข ตลอด 3 เดือนที่ วันเข้าพรรษา 2566